Меңгеруші телефоны:
+7(727) 252-29-43
Әдіскер телефоны:
+7(727) 252-29-43
Нашар көрушілер
нұсқасы
» » Байчапанова Айгерим Алтаевна
10
февраль
2020

Байчапанова Айгерим Алтаевна

Байчапанова Айгерим Алтаевна 

(тегi, аты, әкесiнiңаты (болғанжағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Управление образования г. Алматы

                                   Методист ГККП «Ясли сад № 104»

(жұмысорны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория)

880101402955

(жекесәйкестендірунөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туған кезі / Дата рождения

01 қаңтар 1988 жыл

01 января 1988 года

Туған жері / Место рождения

Алматы облысы,  Кербұлақ  ауданы,  Беріктас  ауылы

Алматинская область,  Кербулакский     район,  село Бериктас

Ұлты / Национальность

қазақ

казашка

Білімі / Образование

жоғары

высшее

Оқу орнын бітірген жылы және оның атауы / Год окончания и наименование учебного заведения

2015 ж. Талдықорған қаласы, Ілияс Жансүгіров атындағы  Жетісу мемлекеттік университеті ,«Педагогика және психология»

2015г. Жетысуский государственный университет имени Ильяса     Жансугурова, «Педагогика и психология» г. Талдыкурган

2019 ж. Шымкент қаласы, Аймақтық әлеуметтік инновациялық университеті, «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

2019ж. Региональный  социально- инновационный университет,                « Дошкольное воспитание», г.Чимкент

Мамандығы бойынша біліктілігі / 

Квалификация по специальности

Тәрбиеші/воспитатель детского сада

Шетел тілдерін және ТМД халықтарының тілдерін білуі / Владение иностранными 

языками и языками народов СНГ

Қазақ тілі  - ана тілі, орыс тілі еркін.

Казахский – родной, русский – свободно

Ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы / 

Ученая степень, ученое звание

жоқ

не имеет

Мемлекеттік наградалары, құрметті атақтары / Государственные награды, почетные звания

жок

не имеет

Наличие дисциплинарных взысканий/Тәртіптік жаза қолдану бойынша мәлімет

жоқ

не имеет


ЕҢБЕК ЖОЛЫ

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Датасы/ Дата

қызметі, жұмыс орны, мекеменің орналасқан жері/ 

должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/ приема

босатылған/ увольнения

01.10.2013

05.01.2016

Тәрбиеші,  «№ 104 бөбекжай-балабақшасы»  Алматы қаласы

Воспитатель,  «Ясли-сад №104»,  г. Алматы

05.01.2016

осы уақытқа дейін / по нас тоящее время

Әдіскер,  «№ 104 бөбекжай-балабақшасы» Алматы қаласы 

Методист, «Ясли-сад №104», г. Алматы